FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Bjelovar: Velike koristi od geotermalne bušotine

Autor: Igor Kokoruš

BJELOVAR, 8. travnja 2024. (Hina) - U Velikom Korenovu pored Bjelovara prvi puta u zadnjih 40 godina u Hrvatskoj je izgrađena nova bušotina isključivo za geotermalnu energiju, koja će služiti za grijanje staklenika i hala obližnjeg Bjelovarskog sajma, ali i za grijanje i punjenje budućih bjelovarskih toplica.

(Hina) xikok ymd

An unhandled error has occurred. Reload 🗙