FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Predstavljen projekt gradnje prometnica u Gospodarskoj zoni Jalševac

Autor: Slavica Cvitanić

ZAGREB, 28. rujna 2021. (Hina) - U Jastrebarskom je u utorak održana početna konferencija na kojoj je predstavljen projekt gradnje prometnica u Gospodarskoj zoni Jalševac, vrijedan 13 milijuna kuna, od čega je 11 milijuna kuna sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ostatak je uložio Grad Jastrebarsko iz vlastitih sredstava.

(Hina) xsbo ysbo

An unhandled error has occurred. Reload 🗙